Heim

Blåtind Nettbutikk

Gode ting til gode prisar – heilt enkelt!

Gode kvalitetar

Vi bruker kun varer av god kvalitet. Dette for at du som kunde skal ha lang og god glede av produktet.

Fast frakt

Ingen variablar. Vi opererer med ein fast fraktpris, som gjer at du betalar lik pris uansett mengde.

Fleksibel betaling

Vi brukar Klarna som betalingsmiddel
i nettbutikken vår. Du kan betale med ein gong, med faktura eller delbetaling.

Vi storkosar oss med
produkt og utvikling!

sidan

Vi har ikkje bransjens lengste fartstid, langt derifrå. Men vi har både trua og ambisjonane som trengs for å skape eit godt og kanskje morosamt produkt. Vi kuttar bilfolie – men mest av alt tekstilfolie. Der kan du finne både eitt og anna vittig motiv!

Våre verdiar

Våre verdiar er utelukkande å skape eit produkt som du som kunde skal ha stor gelde av i lang tid. Difor brukar vi utelukkande velprøvde og kvalitetssikra basisvarer som t.d klede og teksilfolie frå godt etablere leverandørar.

Føretaket

Blåtind Fotografikk er hovudsaklet eit foto- og grafikkføretak med hovudambisjonar om å levere førsteklasses foto og grafikk til verksemder og private. Blåtind Nettbutikk er ein avstikkar der vi kombinerer våre eigenskapar som eit sluttprodukt til kunde.

Sortiment

Blåtind Nettbutikk er ein salsportal mest vår våre eigne produkt. Vi tilbyr også Partner Off-Sales som er eit tilbod til våre kundar, der vi kan selje produkt på deira vegner. I desse tilfella gjer du handelen direkte med oss, medan leverandør tilbyr dropshipping direkte til di adresse.

Blåtind Fotografikk er ansvarleg for salet.